Contributie

Om lid te zijn van Scouting Rijen moet contributie worden betaald. Dit geld wordt gebruikt voor de opkomsten en bijvoorbeeld ook voor onderhoud aan “De Zwerfkei” en het terrein. Op dit moment bedraagt de contributie €9,- per maand.

Bij de inschrijving als lid van Scouting Rijen wordt een machtigingsformulier verstrekt voor het afgeven van een doorlopende machtiging ten behoeve van het automatisch incasseren van het contributiegeld en het kampgeld.

Automatische incasso contributie

De contributie wordt per kwartaal geïnd via automatische incasso. Aan het begin van ieder kwartaal (januari, april, juli en oktober)  wordt €27 afgeschreven. Twee weken voorafgaand aan deze afschrijving wordt per e-mail een aankondiging van de afschrijving verstuurd met de exacte datum van afschrijving.

Automatische incasso kampgeld

Alleen de leden die mee op kamp gaan betalen kampgeld. Het kampgeld wordt geïnd via automatische incasso. De datum van afschrijving is altijd één maand voor aanvang van het eerste zomerkamp. Twee weken voorafgaand aan deze afschrijving wordt per e-mail een aankondiging van de afschrijving verstuurd. Het bedrag dat aan kampgeld betaald dient te worden verschilt per groep en wordt vóór de inschrijving door de leiding van uw kind bekend gemaakt.

Weekendjes en overige extra kosten

Indien aan bijvoorbeeld een weekendje extra kosten verbonden zijn, wordt de betaling hiervan niet via automatische incasso geregeld. Per betaalde activiteit zal de leiding van uw kind aangeven hoe betaald dient te worden – in de meeste gevallen zal dit contant bij de leiding zijn.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van Scouting Rijen wordt stilzwijgend per kwartaal verlengd. Opzegging is alleen mogelijk door een e-mail te sturen naar secretariaat@scoutingrijen.nl. Er geldt een opzegtermijn van 14 dagen. Contributiebetaling wordt stop gezet per het eerstvolgende kwartaal. Er vindt geen restitutie plaats.

word lid word leiding youtube twitter