www.75jaarscoutingrijen.nl vermoedelijk oplichting

We zijn er vandaag achter gekomen dat een oude website van scouting Rijen, te weten www.75jaarscoutingrijen.nl, sinds december 2015 in gebruik is genomen en dat er op deze site een webshop is geplaatst in kleding. We willen u erop wijzen dat het erop lijkt dat de kleding, die via deze website wordt besteld, niet wordt geleverd. Het lijkt er tevens op dat de houder van deze website reeds eerder in verband is gebracht met internetoplichting. Na telefonisch contact met de fraude helpdesk blijkt het dat er reeds meerdere meldingen zijn gedaan van kleding die via deze website wordt besteld, maar niet wordt geleverd. Wij willen u melden dat scouting Rijen op generlei wijze meer betrokken is bij de website www.75jaarscoutingrijen.nl en dat wij ons distantiëren van deze werkwijze. Indien nodig, u kunt een melding doen bij de fraude helpdesk via www.fraudehelpdesk.nl en/of aangifte doen bij de politie.

Ga terug naar het archief.

Keinieuws
Januari