Project Groepsontwikkeling

In de afgelopen maanden is er door Scouting Rijen een start gemaakt met het programma Groepsontwikkeling. Dit project van Scouting Nederland geeft onze groep de gelegenheid een aantal zaken binnen onze groep te toetsen en stil te staan bij gewenste veranderingen.

Middels een enquete is bij ouders, leden en kaderleden een onderzoek gedaan. Mede door de hoge respons is er een goed beeld uitgekomen waar wij als groep staan. Scouting Rijen is gewaardeerd met een 7,8 een zeer goed cijfer. We kunnen dan ook concluderen dat Scouting Rijen een florerende groep is.

Naar aanleiding van de enquete is in een tweetal workshops door de leiding voor een aantal zaken een plan van aanpak ontwikkeld.

Ga terug naar het archief.

Keinieuws
Januari