Plusscouts

De plusscouts is een groep oud-leiding en leden die zich inzet ter ondersteuning van de vereniging. Zij ondersteunen de programma’s van de speltakken als dat nodig is en organiseren diverse overkoepelende activiteiten voor de leden, leiding en bestuur.

De afgelopen jaren hebben de plusscouts de leidingweekenden, nieuwjaar borrels, carnavalsvieringen, RSW’s en collectes verzorgd maar ook op de achtergrond meegeholpen met de organisatie van de diverse jubileum activiteiten.


De plusscouts komen enkele keren per jaar bijeen, maar worden vooral per activiteit bijeengeroepen.

Heb je hulp nodig  bij een programma of wil je meer informatie, mail dan naar: plusscouts@scoutingrijen.nl.

 

word lid word leiding youtube twitter